Rušenje objekata Krstić – Beograd

Rušenju zidova se pristupa sa velikim oprezom. Pre rušenja neophodno je ustanoviti da li će se rušenjem dela objekta ugroziti stabilnost samog objekta. Ukoliko za to ne postoje uslovi, treba angažovati statičara koji će dati svoje stručno mišljenje. Nakon toga se može pristupiti rušenju.

Rušenje se izvodi alatima i mašinama  koji su za to namenjeni. Lice koje rukovodi odabranom mašinom bude obučeno za rad na njoj,  kako bi se izbegle povrede ili nepotrebna oštećenja.  

U stambenim zgradama, takođe, treba voditi računa o tome da se poštuje kućni red i da se pravi što manje buke kako bi se ostali stanari zgrade, koliko god je to moguće, poštedeli neprijatnosti.